วิธีการใช้และเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสี

วิธีการใช้และเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสี

ในงานอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการพ่นสีหรือทำสีเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ย่อมมีการนำสารเคมีภัณฑ์เข้ามาใช้งานทั้งสิ้น ทั้งนี้ในวงการของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้นก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสำหรับการใช้ในงานพ่นสีหรืองานทำสีโดยเฉพาะซึ่งสาเหตุที่มีการพัฒนาเคมีภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อให้สามารถทำความสะอาดง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี ซึ่งเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานทาสีนั้นมีหลายประเภทได้แก่ เคมีลอกสีที่จะช่วยทำให้ฟิล์มของสีหลุดออกมาได้ง่าย , เคมีจับตะกอนที่จะช่วยให้แยกสีออกจากน้ำ , เคมีเคลือบตะแกรงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลอกสี ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้เคมีภัณฑ์ในงานทาสี วันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการใช้และการเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสีให้ทุกคนได้รู้กัน

วิธีการใช้และวิธีการเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสี

มาดูกันว่าเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสีแต่ละชนิดนั้นมีวิธีการใช้งานและวิธีการเก็บอย่างไรบ้าง

  • เริ่มที่เคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสีอย่างแรกคือเคมีลอกสี โดยเคมีลอกสีนั้นคือสารเคมีที่ใช้สำหรับการลอกสีบนชิ้นงานเหล็ก ซึ่งตัวเคมีจะช่วยทำให้ฟิล์มของสีนั้นอ่อนตัวและหลุดออกมาได้ง่าย วิธีการใช้งานเคมีภัณฑ์ชนิดนี้คือใช้วิธีการจุ่มเหล็กที่ต้องการจะลอกสีลงไปในเคมีที่มีอุณหภูมิประมาณ 60 – 90 องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาในการจุ่มเหล็กนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของสีที่ติดอยู่ ส่วนวิธีการเก็บรักษาเคมีลอกสีนั้นควรเก็บให้มิดชิด
  • มาต่อกันที่เคมีภัณ์สำหรับงานทาสีตัวต่อมาคือเคมีจับตะกอนสี ซึ่งตัวนี้จะเป็นเคมีบำบัดสีสำหรับห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ โดยตัวนี้จะทำหน้าที่ในการลดความเหนียวของสีและจะไปจับตัวกับสีเพื่อแยกให้สีออกจากน้ำ ซึ่งจะทำให้ตะกอนสีนั้นจับตัวกันและลอยขึ้นมา ทำให้การทำความสะอาดห้องพ่นสีสามารถทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำในห้องพ่นสีด้วย วิธีการใช้งานเคมีจับตะกอนสีสามารถทำได้โดยในการใช้งานครั้งแรกนั้นให้ใส่ในปริมาณ 0.3 – 0.5% ของปริมาณน้ำในห้องพ่นสี และปริมาณในการเติมครั้งต่อไปอยู่ที่ 5.0 – 10.0% ของปริมาณสีที่พ่นเกิน โดยเคมีจับตะกอนสีนั้นสามารถใช้ได้กับสีที่หลากหลายชนิดอย่างเช่นสีชนิด 2K, สี High solid primer, สี Solvent-borne และสี Water-borne เป็นต้น
  • เคมีภัณฑ์สำหรับงานสีชนิดถัดไปคือเคมีเคลือบจิ๊กและตะแกรง โดยเคมีภัณฑ์ชนิดนี้เป็นเคมีที่ใช้ในการเคลือบบนผิวโลหะซึ่งก็คือจิ๊กหรือตะแกรงที่ใช้ในห้องพ่นสีนั่นเอง การใช้เคมีภัณฑ์ชนิดนี้เป็นการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลอกสี ช่วยทำให้สามารถลอกสีได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการใช้งานนั้นสามารถทำได้โดยการเคลือบเคมีลงบนชิ้นงานซึ่งอาจจะใช้วิธีการจุ่มหรือการพ่นก็ได้ จากนั้นทิ้งไว้ 30-60 นาที เพื่อให้เคมีแห้ง แล้วจึงนำชิ้นงานไปใช้ 
  • เคมีภัณฑ์ในการทำงานสีอย่างสุดท้ายคือเคมีล้างปืนพ่นสี ตัวนี้จะเป็นเคมีที่ทำหน้าที่ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นสีก่อนที่จะเปลี่ยนสี จะใช้สำหรับทำความสะอาดสีชนิดน้ำเพื่อให้เราสามารถพ่นสีได้หลายสี นอกจากนั้นก็ยังใช้ล้างแทนทินเนอร์ได้อีกด้วย โดยวิธีการใช้งานก็คือใช้ล้างทำความสะอาดสี ส่วนการเก็บรักษานั้นควรเก็บให้มิดชิด ปิดสนิท

เคมีภัณฑ์สำหรับงานสีนั้นมีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับงานทาสีให้ง่ายขึ้น ดังนั้นวิธีการใช้งานจึงแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเคมีภัณฑ์ที่ใช้แต่ในด้านการเก็บรักษานั้นจะไม่ต่างกันคือต้องเก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงและต้องเก็บในพื้นที่ปิด มีความห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 

About the Author

You may also like these