March 2022

Lifestyle

วิธีการใช้และเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสี

ในงานอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการพ่นสีหรือทำสีเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ย่อมมีการนำสารเคมีภัณฑ์เข้ามาใช้งานทั้งสิ้น ทั้งนี้ในวงการของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้นก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสำหรับการใช้ในงานพ่นสีหรืองานทำสีโดยเฉพาะซึ่งสาเหตุที่มีการพัฒนาเคมีภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อให้สามารถทำความสะอาดง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี ซึ่งเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานทาสีนั้นมีหลายประเภทได้แก่ เคมีลอกสีที่จะช่วยทำให้ฟิล์มของสีหลุดออกมาได้ง่าย , เคมีจับตะกอนที่จะช่วยให้แยกสีออกจากน้ำ , เคมีเคลือบตะแกรงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลอกสี ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้เคมีภัณฑ์ในงานทาสี วันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการใช้และการเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสีให้ทุกคนได้รู้กัน

Lifestyle

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์คนเราอย่างยิ่ง ด้วยการพึ่งพาการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า จัดจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้ซื้อรายอื่นๆ โดยมีการคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้า ราคา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของส่วนประสมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมของไทยว่ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไร ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมไทยโดยแยกตามกรรมวิธี มาดูกันว่าประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ถูกแยกตามกรรมวิธีนั้นมีประเภทไหนบ้าง ประเภทแรกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ โดยอุตสหากรรมนี้จะเป็นการที่ต้องสกัด

Lifestyle

ระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง

ระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนั้นหากจะให้ผลผลิตออกมาดีก็ต้องมีกระบวนการผลิตและระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพด้วย เนื้องานที่ได้จึงจะดีตาม ซึ่งถ้าระบบดีแล้วย่อมส่งผลสำเร็จในวงกว้างต่อตัวอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมว่าต้องเป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง โดยระบบการผลิตเป็นขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการออกมา ยกตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตอาหารกระป๋อง ระบบการผลิตก็คือขั้นตอนและองค์ประกอบใด ๆ ก็ตามที่จะทำให้ได้อาหารกระป๋องออกมาในคุณภาพและจำนวนที่กำหนด ซึ่งระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้คือ ปัจจัยการผลิต