Automotive

Enjoy Reading The Blogs

Society

Society

งานฝ่ายผลิตคืออะไรและมีหน้าที่อะไรบ้าง?

สำหรับคนที่กำลังค้นหางานเวลาที่ค้นหาอาจจะเห็นประกาศหางานฝ่ายผลิตผ่านตาอยู่เสมอ หลายๆคนอาจมีความสงสัยว่างานตำแหน่งนี้คืองานอะไร ทำงานที่ไหน และมีหน้าที่อะไรบ้าง เหตุใดจึงมีการเปิดรับสมัครงานให้เห็นตลอด วันนี้เราจึงจะพามาดูความหมายของและหน้าที่ของฝ่ายผลิตว่ามีอะไรกันบ้าง ฝ่ายผลิต หมายถึง กลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการทำให้วัตถุดิบที่มีกลายเป็นสินค้า โดยการแปรรูปจากทรัพยากรการผลิตทั้งวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมให้ออกมาในรูปของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยในการผลิตสินค้าแต่ละครั้งต้องมีมาตรฐาน และจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย ซึ่งฝ่ายผลิตนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นฝ่ายที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในแต่ละขั้นตอน เพราะถึงแต่ละโรงงานจะมีการใช้เครื่องจักรในการผลิตแต่เครื่องจักรแต่ละเครื่องก็ต้องการคนคอยควบคุมดูแลและจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานในการผลิตอยู่ดี ดังนั้นงานฝ่ายผลิตจึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้

Lifestyle