โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์คนเราอย่างยิ่ง ด้วยการพึ่งพาการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า จัดจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้ซื้อรายอื่นๆ โดยมีการคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้า ราคา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของส่วนประสมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมของไทยว่ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไร

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมไทยโดยแยกตามกรรมวิธี

มาดูกันว่าประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ถูกแยกตามกรรมวิธีนั้นมีประเภทไหนบ้าง

  • ประเภทแรกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ โดยอุตสหากรรมนี้จะเป็นการที่ต้องสกัด แยกหรือการนำเอาทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยตัวอุตสาหกรรมนี้จะเป็นคนที่นำทรัพยากรนั้นออกมา ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้แก่ การทำเหมืองแร่ การทำการประมง การป่าไม้ เป็นต้น เรียกได้ว่าอุตสาหกรรมสกัดจากธีมชาตินี้เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น หากเราอยากได้ไฟฟ้าแต่ก่อนจะได้ไฟฟ้านั้นไฟฟ้าต้องมาจากพลังงานถ่านหินก่อน ซึ่งถ่านหินถือเป็นตัวสกัดทางธรรมชาติ หรือเป็นจุดตั้งต้นของการเกิดไฟฟ้า ดังนั้นก็ต้องมีโรงงานที่ทำการขุดถ่านหินออกมาก่อน เป็นต้น
  • ประเภทต่อมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยอุตสาหกรรมการผลิตจะเป็นการนำเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมการสกัดจากธรรมชาติที่เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกนั้นมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  หากยกตัวอย่างต่อจากด้านบน อุตสาหกรรมการผลิตนี้ก็เปรียบเสมือนโรงงานไฟฟ้า ที่นำเอาถ่านหินจากอุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติมาผลิตต่อเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมาแจกจ่าย โดยในประเทศไทยนั้นเรามักจะพบโรงงานอุตสหกรรมผลิตเยอะมาก สังเกตได้จากจังหวัดต่าง ๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทหรือโรงงานต่าง ๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตทั้งสิ้น เป็นการใช้วัตถุดิบจากที่อื่นเพื่อมาผลิตเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายต่อไป
  • ประเภทต่อมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยอุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอุตสาหกรรมการขนส่งนั้นมีได้ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยธุรกิจของอุตสาหกรรมการขนส่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการขนส่งที่เป็นการเดินทางของผู้คนด้วยซึ่งก็ได้แก่การเดินเรือ การรถไฟ การเดินอากาศ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งนั้นหลายคนอาจจะเรียกว่าโลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นระบบการทำงานที่เริ่มตั้งแต่ต้นกระบวนการขนส่งจนจบกระบวนการขนส่งนั่นเอง 
  • ประเภทสุดท้ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการบริการ โดยอุตสาหกรรมประเภทนี้จะเป็นการประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น ซึ่งในการทำอุตสาหกรรมการบริการนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการเป็นอย่างมาก เพราะต้องคอยดูและให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้า หากลูกค้าทำตัวไม่ดีใส่หรือมีการเหวี่ยงวีนก็ต้องคอยรับกับอารมณ์ลูกค้าและบริการให้เขาใจเย็นลง ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีใจรักในการบริการเป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมไทยยังสามารถแยกเป็นประเภทอื่นๆได้อีกหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นการแยกตามลักษณะและขนาดของกิจการ การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะการใช้ การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามสภาพและสมบัติผลิตภัณฑ์ การแยกประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเห็นได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมของไทยนั้นมีอยู่มากมายทีเดียวและยังเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

About the Author

You may also like these