งานฝ่ายผลิตคืออะไรและมีหน้าที่อะไรบ้าง?

หางานฝ่ายผลิต

สำหรับคนที่กำลังค้นหางานเวลาที่ค้นหาอาจจะเห็นประกาศหางานฝ่ายผลิตผ่านตาอยู่เสมอ หลายๆคนอาจมีความสงสัยว่างานตำแหน่งนี้คืองานอะไร ทำงานที่ไหน และมีหน้าที่อะไรบ้าง เหตุใดจึงมีการเปิดรับสมัครงานให้เห็นตลอด วันนี้เราจึงจะพามาดูความหมายของและหน้าที่ของฝ่ายผลิตว่ามีอะไรกันบ้าง

ฝ่ายผลิต หมายถึง กลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการทำให้วัตถุดิบที่มีกลายเป็นสินค้า โดยการแปรรูปจากทรัพยากรการผลิตทั้งวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมให้ออกมาในรูปของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยในการผลิตสินค้าแต่ละครั้งต้องมีมาตรฐาน และจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย ซึ่งฝ่ายผลิตนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นฝ่ายที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในแต่ละขั้นตอน เพราะถึงแต่ละโรงงานจะมีการใช้เครื่องจักรในการผลิตแต่เครื่องจักรแต่ละเครื่องก็ต้องการคนคอยควบคุมดูแลและจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานในการผลิตอยู่ดี ดังนั้นงานฝ่ายผลิตจึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้ สถานที่ทำงานของฝ่ายผลิตโดยส่วนมากมักอยู่ในโรงงาน มีบ้างที่จะต้องออกไปวางแผนนอกสถานที่

ฝ่ายผลิตมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานค่อนข้างหลากหลาย ผู้ที่ หางานฝ่ายผลิต หรือทำงานนี้จึงต้องมีความรู้หลากหลายเพื่อให้สามารถทำงานได้ครบถ้วน ซึ่งงานของฝ่ายผลิต มีดังต่อไปนี้

  1. วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ว่าจะผลิตอะไร เพื่อใคร ผลิตเมื่อใดและผลิตอย่างไร
  2. ออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าของต้นทุนการผลิต
  3. วางแผนการผลิตและดำเนินงาน โดยการจัดสรรทรัพยากรการผลิตให้เหมาะสมและวางแผนการผลิตให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. การจัดการสินค้าคงเหลือ ฝ่ายผลิตต้องดูแลเรื่องการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
  5. การควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อให้สินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จได้มาตรฐานตามที่ตั้งเอาไว้
  6. ทำให้เกิดวัสดุเสียน้อยที่สุด เป็นปกติที่การผลิตจะเกิดวัสดุเสียที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตได้ ฝ่ายผลิตจึงต้องวางแผนให้เกิดวัสดุเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุดในการผลิต เพิ่มผลผลิตในการผลิต ฝ่ายผลิตต้องหาวิธีการที่คุ้มค่าที่สุดในการผลิต ว่าทำเช่นไรจึงได้สินค้ามาในขณะที่ต้นทุนผลิตถูกที่สุด
  7. การบำรุงรักษาสินค้า ฝ่ายผลิตต้องดูแลเพื่อไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายก่อนการจัดจำหน่าย เพราะจะทำให้เกิดค่าเสียโอกาสจนทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น และอาจสูงจนเกินจุดคุ้มทุน

นี่กล่าวมาเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายผลิตและยังมีหน้าที่แยกย่อยอีกมากมาย ดังนั้นงานฝ่ายนี้จึงต้องการคนค่อนข้างมาก คนที่หางานฝ่ายผลิตจึงไม่ต้องกังวลเรื่องที่ตำแหน่งนี้จะหางานยากหรือรับคนน้อยเลย

About the Author

You may also like these

No Related Post