https://jekshockup.com/

Automotive

รถมีอาการโคลงเคลง สัญญาณเตือนให้เข้าศูนย์ฯ

เมื่อรถมีอาการโคลงเคลง วิ่งไม่นิ่งเหมือนเดิม เลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้ดั่งใจ หรือ รู้สึกว่าควบคุมยากกว่าปกติ นั่นหมายถึงสัญญานเตือนให้คุณพารถยนต์ของคุณเข้าศูนย์เพื่อหาสาเหตุรถมีอาการโคลงเคลง และรักษา ซ่อมแซมอาการ ซึ่งโดยปกติแล้วรถที่มีอาการโคลงเคลงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น  โช้คอัพมีปัญหา หรือ เสื่อมสภาพ สิ่งแรกที่สันนิษฐานได้หากรถยนต์ของคุณมีอาการโครงเครงนั้นก็คือ โช้คอัพมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพนั้นเอง เพราะอะไหล่ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงกระแทกระหว่าช่วงล่างและ