https://jekshockup.com/

รถมีอาการโคลงเคลง สัญญาณเตือนให้เข้าศูนย์ฯรถมีอาการโคลงเคลง สัญญาณเตือนให้เข้าศูนย์ฯ

เมื่อรถมีอาการโคลงเคลง วิ่งไม่นิ่งเหมือนเดิม เลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้ดั่งใจ หรือ รู้สึกว่าควบคุมยากกว่าปกติ นั่นหมายถึงสัญญานเตือนให้คุณพารถยนต์ของคุณเข้าศูนย์เพื่อหาสาเหตุรถมีอาการโคลงเคลง และรักษา ซ่อมแซมอาการ ซึ่งโดยปกติแล้วรถที่มีอาการโคลงเคลงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น  โช้คอัพมีปัญหา หรือ เสื่อมสภาพ สิ่งแรกที่สันนิษฐานได้หากรถยนต์ของคุณมีอาการโครงเครงนั้นก็คือ โช้คอัพมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพนั้นเอง เพราะอะไหล่ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงกระแทกระหว่าช่วงล่างและ ถนน ดังนั้นยิ่งรถที่มีการสิ่งหลายกิโลเมตรแล้ว รวมทั้งวิ่งในทางวิบาก หรือ ทางขรุขระอยู่ตลอดก็มีอัตราการเสื่อมที่ไวขึ้นหว่ารถปกติได้เช่นกัน {...}

READ MOREREAD MORE