ทำประกันชั้น 3 คุ้มไหม ?

ประกันชั้น 3 คือ

หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการทำประกันชั้น 3 คือ การทำประกันที่แม้เบี้ยจะถูกกว่าประกันชั้นอื่นแต่ไม่คุ้มค่ากับความคุ้มครองที่ได้รับมากนัก และอาจเป็นการลงทุนโดยเสียเปล่า Roojai.com ก็ปฏิเสธว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะแท้จริงแล้วการทำประกันชั้น 3 คุ้มค่ามากกว่าที่คาดไว้ เพราะช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และมีค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินมูลค่าหลักล้าน นับว่าคุ้มค่าเสียยิ่งกว่าคุ้มค่าหากเทียบกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย 

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ในส่วนของความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้น เป็นการคุ้มครองชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แม้อาจไม่ใช่การคุ้มครองผู้ประกันภัยโดยตรง แต่ถือเป็นการลดความกังวลใจในทุกครั้งที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นจริง โดยเฉพาะกรณีเฉี่ยวชนที่มักเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ โดยความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง

2. ความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

ข้อมูลข้างต้นคงช่วยคลายข้อสงสัยและลดความกังวลใจของใครหลายคน ที่กำลังตัดสินใจจะทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 อย่างลังเลได้แน่นอน แต่หากคุณกำลังมองหาประกันชั้น 3 ที่คุ้มค่าและราคาดีที่สุดแล้ว Roojai.com ถือเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ เพราะช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และพิเศษกว่าด้วยมีเคลมแอปแบบเรียลไทม์ที่มอบความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ทำให้การขอรับบริการด้านประกันภัยเป็นเรื่องง่ายมากกว่าเดิม

About the Author

You may also like these