March 2, 2022

Lifestyle

วิธีการใช้และเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสี

ในงานอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการพ่นสีหรือทำสีเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ย่อมมีการนำสารเคมีภัณฑ์เข้ามาใช้งานทั้งสิ้น ทั้งนี้ในวงการของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้นก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสำหรับการใช้ในงานพ่นสีหรืองานทำสีโดยเฉพาะซึ่งสาเหตุที่มีการพัฒนาเคมีภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อให้สามารถทำความสะอาดง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี ซึ่งเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานทาสีนั้นมีหลายประเภทได้แก่ เคมีลอกสีที่จะช่วยทำให้ฟิล์มของสีหลุดออกมาได้ง่าย , เคมีจับตะกอนที่จะช่วยให้แยกสีออกจากน้ำ , เคมีเคลือบตะแกรงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลอกสี ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้เคมีภัณฑ์ในงานทาสี วันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการใช้และการเก็บสารเคมีภัณฑ์สำหรับงานทาสีให้ทุกคนได้รู้กัน