3 ความสำคัญที่ผู้ใหญ่ควรรู้ในเรื่องของ “ของเล่นเด็ก”

ของเล่นเด็ก

                “ของเล่นเด็ก”  ในมุมมองของผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแค่ของเล่น แต่นั้นเป็นความคิดที่ดีจริง ๆ หรือไม่ ? ของเล่นนั้นไร้สาระจริงหรือไม่ ? ถ้าในวัยเด็กของเล่นนั้นนับเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเติบโตและการพัฒนาเลยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะมองว่าของเล่นเด็กคือสิ่งไร้สาระ เรามาลองดูความสำคัญกันก่อนดีกว่า

ความสำคัญในด้านการพัฒนาต่าง ๆ

            ไม่ว่าจะเป็นการจดจำ การแยกแยะ การนับเลข ของเล่นเด็กนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งของที่คอยช่วยพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านต่าง ๆ เบื้องต้นได้เลยนะครับ ลองนึกเล่น ๆ สำหรับเด็กที่สามารถแยกรูปร่างเลขาคณิตได้เร็วกกว่าเด็กคนอื่น ๆ นั้นก็เพราะบางทีเขาอาจจะเคยเล่นตัวต่อรูปร่างเลขาคณิตก็ได้นะครับ

พัฒนาการด้านอารมณ์

            เด็กจะรู้จักของอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นถึงการได้รับของเล่น หรือ ของที่อยากได้ และเมื่อเล่นไปแล้ว เด็ก ๆ นั้นหากได้เล่นเกมที่สามารถแพ้ หรือ ชนะได้ ก็จะสามารถรู้จักการแยกแยะอารมณ์การแยกแยะถึงการแพ้ ชนะ ในโลกของเกม และพัฒนาการด้านอารมณ์ต่าง ๆ

ของเล่นเด็ก

ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

            การร่วมเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ หรือ เล่นเกมกับคนอื่น ๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่เราต้องพบเจอบ่อย ๆสำหรับการเล่นของเล่นเด็ก ซึ่งในส่วนนี้เด็ก ๆ จะได้รับทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ ความมีน้ำใจในการแบ่งของเล่นของเราให้ตัวเองเล่น พร้อมด้วยทักษะการรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น

                การพัฒนาการของเด็กล้วนแต่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นครับ ซึ่งของเล่นเด็กเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งของที่จะช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ด้วยดังนั้นอย่ามองว่าของเล่นเด็กนั้นเป็นเพียงของไร้สาระเลยนะครับ

About the Author

You may also like these